Tisková zpráva k mezinárodnímu projektu škol členských měst OWHC – region střední a východní Evropa „Poznávejme Světové dědictví“

Ilustrační foto 01

title=

.
Účastníci, města a školy:

Banská Štiavnica a Základní škola Jozefa Horáka – Slovensko

Budapešť a Základní škola Harrer Pál v Budapešti-Obudě – Maďarsko

Krakov a Základní škola č.2 Sv. Vojtěcha – Polsko

Kutná Hora a Základní škola Kamenná stezka – Česká republika
.

Čtyři žáci ve věku 10-12 let, jeden učitel a jeden koordinátor z každého města se sešli při realizaci projektu „Poznávejme Světové dědictví“ v Kutné Hoře. Ve dnech 13. – 17.5.2015 naplňovali společně hlavní cíl projektu – zaujmout a motivovat mládež k hlubšímu poznání Světového dědictví UNESCO, jeho udržování a ochraně. Jednacím jazykem projektu byla angličtina, což se stalo bonusem projektu. Žáci jednotlivých měst spolupracovali vždy ve smíšených skupinách, kde museli cizí jazyk aktivně používat.
Připravený program byl zaměřen, kromě základního cíle, na vzájemnou spolupráci a společné aktivity. Ještě v den příjezdu se jednotliví účastníci vzájemně představili včetně krátké informace o sobě a svých zájmech.
Ve čtvrtek 14.5.2015 byli účastníci slavnostně přijati starostou města Bc. Martinem Starým v královské audienční síni a poté v Rytířském sále Vlašského dvora proběhlo představení jednotlivých měst a škol. Podklady a prezentace si žáci zúčastněných škol aktivně připravovali již od února se svými spolužáky. Dopolední blok byl ukončen přednáškou na téma „UNESCO – co to znamená?“ Odpolední návštěva školy Kamenná stezka, která byla účastníkem projektu, proběhla v přátelském duchu při představování plakátů, které si žáci připravili, aby své školy a města představili ostatním. Velké ovace sklidila podvečerní návštěva středověkého stříbrného dolu.
Následující dva dny se program nesl v duchu hesla J. A. Komenského „škola hrou“. Dopolední populárně naučné hry, které si jednotlivá města připravila, vyžadovaly důvtip, pozornost, znalosti, ale i trochu štěstí. Páteční odpolední vycházka údolím Vrchlice, prohlídka geologické expozice v Čížkově skále a sportovní aktivity přispěly k všeobecně dobré náladě. V sobotu sklidila nebývalý úspěch prohlídka Alchymistické dílny v Sankturinovském domě a na ně navazující „alchymistický“ oběd – obojí jistě i díky fundovaným a poutavým výkladem průvodců. Odpoledne měli studenti možnost obdivovat chrám sv. Barbory a historické centrum města a den byl zakončen v přírodě u menhirů tradičním opékáním špekáčků za účasti starosty města, který všechny překvapil připraveným „ohňovým vystoupením“.
Nedělní den, den poslední, jsme zahájili v Sedlci návštěvou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a  Kostnice. Pak již všechny čekal pěší výstup na Kaňk a rozhlednu, odkud jsme si připomněli místa, která žáci v Kutné Hoře navštívili. Závěrečným obědem, podpisem společného memoranda a slovy díků ze všech stran byla vlastní realizace projektu ukončena. Studenti se loučili, mnohdy se slzami v očích, a věří, že se budou moci sejít v příštím roce v Krakově. Pokračování projektu si přejí i zúčastněné školy a věřím, že i jednotlivá města a jejich samosprávy by projekt v příštím roce podpořila. Budeme se tak snažit apelovat na OWHC – region pro střední a východní Evropu, aby v příštím roce pokročování projektu podpořila.

.
Eva Hnátková                                                                Kutná Hora 26. 5. 2015

Celý článek