O projektu…

Ilustrační foto 01

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 19. února 2015 k mezinárodnímu projektu škol členských měst OWHC – region střední a východní Evropa Poznávejme Světové dědictví.

title=
.

Účastníci a popis projektu

Banská Štiavnica a ZŠ Jozefa Horáka / Slovensko

Budapešť a ZŠ Harrer Pál v Budapešti-Obudě / Maďarsko

Krakov a ZŠ č.2 Sv. Vojtěcha / Polsko

Kutná Hora a ZŠ Kamenná stezka / Česká republika

.
Popis projektu: Čtyři žáci ve věku 10-12 let, jeden učitel a jeden koordinátor z každého města budou spolupracovat na projektu „Poznávejme Světové dědictví“. Jeho hlavním cílem je zaujmout a motivovat mládež k hlubšímu poznání Světového dědictví UNESCO, jeho udržování a ochraně. Budou přizváni zároveň dva odborníci, kteří projekt podpoří a vysvětlí důležitost zachování Světového dědictví. Jednacím jazykem projektu je angličtina.
Eva Hnátková, vedoucí kanceláře tajemníka, napsala projekt a požádala o financování Regionální výbor OWHC pro střední a východní Evropu. Žádost byla kladně vyřízena a projekt podpořen bezmála stoprocentně. Kutná Hora, jako organizátor projektu, pozvala již koncem ledna zástupce měst i škol na schůzku, kde byly projednány veškeré aktivity související s realizací projektu v květnu letošního roku.
Mezitím již žáci zúčastněných škol určitě začali připravovat podklady, které představí jejich města a školy včetně zapsaných památek UNESCO. Veškeré materiály připravují sami žáci, takže se nezapojují pouze čtyři vybraní studenti, kteří přijedou prezentovat své město a školu do Kutné Hory.

.
Podklady

1. plakáty, které budou umístěny na Základní škole Kamenná stezka
2. hry, které budou zaměřeny na poznávání míst zapsaných na Listinu UNESCO. Předběžně jednotlivé školy avizovaly přípravu těchto her:

Banská Štiavnica – puzzle – místa světového dědictví
Budapešť – „Kde jsme?“ – cestování po mapě
Krakov – karetní hra „Peter“
Kutná Hora – pexeso – památky Kutné Hory a Prahy

3. dotazníky – podklady pro vzájemné představení studentů

4. webová stránka – v březnu bude zřízena webová stránka projektu, kde budou následně jednotlivé dokumenty umísťovány včetně fotodokumentace projektu

5. představení jednotlivých škol formou PowerPoint prezentace připravené v anglickém jazyce.

.
Nástin květnového programu

13.5.2015 – příjezd, ubytování a vzájemné představení účastníků

14.5.2015 – prezentace škol, workshop „Světové dědictví“, představení plakátů ve škole

15.5.2015 – hrajeme první dvě hry, odpolední venkovní aktivity

16.5.2015 – hrajeme další dvě hry, gastronomický program, venkovní aktivity

17.5.2015 – návštěva zapsaných památek UNESCO, sportovní aktivity, odjezd

.

Home